18 november 2007

Brussel, kind van de rekening

Gezien het huidige klimaat, ben ik extra gevoelig voor mensen die voorbij de slogans van Vlamingen en franstaligen willen denken. Zo las ik in de grote vakantie al 'Waar België voor staat - een toekomstvisie' van samenstellers Geert Buelens, Jan Goossens (KVS) en David Van Reybrouck. Vandaag las ik 'Brussel, kind van de rekening' van Rudy Aernoudt uit. Ik kan me niet in alles vinden: Aernoudt laat niet na om af en toe een slogan te gebruiken en hij maakt uitschuivers als hij het activeren van de werklozen als te zaligmakend én te simplistisch voorstelt. Maar hij raakt wel de juiste -pragmatische- snaar bij het zoeken naar oplossingen voor een toekomst van ons vreemde landje.
Beide boeken leerden mij dat het hoog tijd is dat de stad waar ik elke dag naartoe pendel niet langer moet gezien worden als probleem. Brussel kan met een beetje goeie wil de sleutel voor de oplossing zijn.
Ik raad de heren onderhandelaars aan om van de onderhandelingsluwe periode gebruik te maken om deze boekskes te lezen. Inspiratie genoeg om het gezond verstand weer te laten zegevieren.

Geen opmerkingen: